RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Fenomén zvaný rabi Löw

Stolní zvonek císaře Rudolfa II. slitý ze sedmi kovů podle kabalistického návodu, ale i osobní věci Jehudy Levyho ben Becalela - rodokmen, texty pojednávající o jeho dvou manželstvích nebo názorech na výchovu dětí - jsou ode dneška k vidění v Císařské konírně Pražského hradu.
Osobnost rabiho Löwa a jeho náboženský, pedagogický a filozofický odkaz představuje dnes otevřená výstava v Císařské konírně na Pražském hradě. Na předměty i texty bohatá instalace, nazvaná po jednom z děl rabiho Löwa Cesta života (Derech chajim), byla připravena k podzimnímu výročí, kdy uplyne 400 let od rabínova úmrtí. Zároveň je příležitostí, jak věhlasného rabína, Jehudu Levyho (Löwa) ben Becalela (1525-1609), zvaného v židovském prostředí Maharal, přiblížit širší veřejnosti.
Přestože lze stěží najít další podobnou osobnost, ke které by se hlásilo tolik lidí s výrazně odlišnou náboženskou, filozofickou a kulturní orientací, zůstává jeho dílo mimo židovské náboženské učení stále málo známé a jeho osoba zastřena mnoha tajemstvími i legendami. K té nejvýraznější patří bezesporu pověst o golemovi. „Ironií je, že širší veřejnost zná dnes Jehudu ben Becalela především díky golemovské legendě, s níž byl spojen až v 19. století,“ dodal jeden z kurátorů výstavy Arno Pařík.
Golema uvedli v život němečtí romantici V Císařské konírně jsou proto vystaveny texty německých romantiků Sippurim (Příběhy), které po svém pražském vydání v roce 1847 uvedly pověsti o rabim Löwovi a jeho golemovi do širšího povědomí. Zmíněna jsou také další díla, literární, výtvarná, filmová i divadelní, v nichž se pověsti o golemovi objevují, včetně kreseb Mikoláše Alše, který v roce 1897 zpodobnil golema i rabiho Löwa. Výtvarnou podobou rabiho Löwa se zabýval také sochař Ladislav Šaloun, který mu vytvořil pomník, jehož návrh je v konírně také k vidění.
V předsálí pak jsou promítány ukázky z filmu Martina Friče Císařův pekař a pekařův císař, které patří v souvislosti s golemem k nejslavnějším. Podle druhého kurátora výstavy Alexandra Putíka má své právo na existenci pravý i vysněný rabi Löw, přestože rozpor mezi historickým obrazem této osobnosti a jejím převažujícím chápáním je propastný. Tento fakt ovšem nakonec posloužil jako východisko k pojetí celé výstavy, rozdělené na dvě hlavní části. První se věnuje historickému rabimu Löwovi a autentickým tradicím spojeným s jeho osobou a odkazem, druhá se zabývá legendami spojenými s jeho jménem a pátrá po jejich původu.
Expozice, zahrnující přes dvě stovky jedinečných sbírkových předmětů, má ovšem ještě podstatně širší historický rozměr. Dává návštěvníkům představu o tom, jak vypadala Praha za císaře Rudolfa II., a to z pohledu zcela specifického. Spisy židovského učence zaujaly nejen mnohé vědce na císařském dvoře, ale i samotného panovníka, s nímž se rabi Löw na Pražském hradě setkal. Jedním z exponátů výstavy na toto téma je mimo jiné stolní zvonek císaře Rudolfa II. ze slitiny sedmi kovů dle kabalistického návodu. Do Prahy jej zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum z Vídně. Rakouská metropole půjčila i unikátní dokument ze Státního archivu z roku 1597 s podpisem rabiho Löwa.
Učenec ovlivňující chasidismus Hlavní část výstavy je samozřejmě zaměřena na dílo rabiho Löwa, jeho výklad Tóry a Talmudu a dokumenty dokazující, že učenec významně ovlivnil chasidismus i moderní náboženský sionismus. Pamatováno je rovněž na osobní věci rabiho, vystaven je rodokmen, texty pojednávající o jeho dvou manželstvích, dětech, názorech na výchovu atd. Jeho život a dílo byly srostlé ovšem také s Prahou, s vývojem pražského ghetta a židovského hřbitova. Výstavu proto jaksi pomyslně propojuje trojrozměrné zobrazení Židovského města podle Langweilova modelu Prahy z 18. století.
Přes všechny klady expozice od vzácnosti exponátů, přes kvalitní doprovodné texty i zvládnutí celé historické i společenské šíře fenoménu zvaného rabi Löw je možné litovat jen faktu, že k výstavě, zřejmě z finančních důvodů, nebyl vydán stručný katalog, ale pouze reprezentativní obsáhlá kniha. Je sice k dispozici malý sešitek pro děti, avšak dospělý návštěvník bude možná litovat, že si nemůže zakoupit alespoň brožurku s fotografiemi vybraných exponátů. Publikace Cesta života, vydaná Židovským muzeem v Praze a Nakladatelstvím Academia, je určena především těm, kdo mají o toto téma hluboký, vědecký zájem.
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus