RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Cohen, Martin: Filozofické příběhy

Vedle knih Tajné životy slavných umělců a Tajné životy slavných spisovatelů letos vyšla ještě obdobná publikace Filozofické příběhy. Netradiční dějiny filozofie, které ukazují její představitele v málo známých situacích a utajených příbězích od Martina Cohena, která může být charakterizována i jako tajné životy slavných filozofů.

Zatímco ale u umělců člověk víceméně počítá s tím, že jde o jedince navýsost originální, sebestředné a výstřední, u filozofů, kteří ostatním radí, jak se mají chovat a jak poznávat pravdu, Cohen zřejmě předpokládá, že půjde o jedince ctnostné a v osobním životě příkladné, a s velkým zadostiučiněním pak ukazuje „překvapivý“ fakt, že tomu tak není. Jeho kniha se nejvíce blíží Intelektuálům od Paula Johnsona, i když prozradím rovnou, že podle mne v porovnání s Johnsonovou knihou vyznívá spíš nepodařeně. Johnson je sice značně kontroverzní, ale jeho premisa, že by se nemělo dávat přednost pojmům a obecným principům před konkrétními lidmi, je srozumitelná a celkem přijatelná. Cohen žádnou výchozí premisu nemá, jeho jediným cílem je očernit filozofy od Sokrata až k Derridovi, a ani mu příliš nezáleží na tom jak. Někdy se hodí podle něj odpudivý zevnějšek (který ovšem Johnson třeba u Sartra také rád zdůrazňoval): tak Tomáš Akvinský byl „tlustý, trpěl na vodnatelnost a jedno oko měl větší než druhé, takže jeho obličej působil poněkud křivě“; Hume měl „široký a kulatý obličej, tlustá ústa a ve tváři měl stále slabomyslný výraz“. Jindy rozhořčeně ukazuje, jak špatně četní filozofové zacházeli s ostatními lidmi, zvláště s vlastními dětmi (nejen Rousseau, ale třeba i Schopenhauer, který prý měl nemanželského syna, jehož ale nebral na vědomí a který zemřel na zanedbání). Líčí, jak lidé jako Augustin nebo J. Locke podporovali či legitimovali otroctví, a jak Tomáš Akvinský vysvětloval, že blaženost duší v nebi prý bude (poněkud sadisticky) stupňována tím, že dokonale uvidí tresty lidí mučených v pekle. Několik autorů se Cohen snaží zdiskreditovat tím, že prý „zkopírovali cizí teorie a doufali, že je mohou prohlásit za vlastní“, což má být případ Wittgensteina a Sartra. Někdy se autor pokouší o méně černobílé vidění: tak Hume mohl být jak „chladnokrevný pletichář, tak citlivý a dobrý člověk; jak obrazoborec, tak umírněnec; nejen nápaditý, ale i povrchní myslitel“, což je ale zase charakteristika příliš obecná a málo vypovídající.

Kniha je psána odlehčeným stylem, jemuž zřejmě autor vděčí za to, že se jeho knihy o filozofii a filozofech řadí k bestsellerům. Esejistický styl však podle mne Cohena příliš často svádí k četným nepodloženým tvrzením, laciným efektním vtípkům a zbrklým soudům (třeba v hodnocení významu jednotlivých filozofů, zvláště Wittgensteina a lingvisty Lee Whorfa). Někdy dokáže Cohen zajímavě pointovat, třeba když v části věnované B. Spinozovi popisuje filozofovu zálibu vkládat do pavučin mouchy a sledovat souboj pavouka a mouchy s „takovým nadšením, že div nepukl smíchy“, a v závěru kapitoly pak postavení člověka, jak ho viděl Spinoza, interpretuje právě metaforou mouchy lapené v pavučině. I to ale na druhou stranu může sloužit jako příklad toho, že autor se někdy u daného filozofa upne na jeden jediný motiv a s ním si vystačí v celé kapitole.

Čtenář, kterého zajímají podrobnosti ze života filozofů, v knize ovšem najde nespočet historek a podrobností (zaujalo mne například, že po velkém moru, který roku 1666 zahubil mnoho obyvatel Londýna, a po velkém požáru, který Londýn postihl krátce nato, byla ustavena komise, jež měla prozkoumat, jestli na království tyto dvě katastrofy neseslalo dílo Thomase Hobbese). Hlubší a všestrannější pokus o pochopení životů i charakterů vybraných filozofů a toho, jak to souviselo s jejich dílem, ale v Cohenově knize nehledejme.
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus