RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Cesta na severozápad

Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se svými dvěma přáteli (Zbyněk Janata a Václav Švéda však byli po přestřelkách zatčeni a později popraveni). Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová příloha, v níž jsou většinou poprvé publikovány dobové fotografie a kopie archivních dokumentů.

Na osud odbojové skupiny bratří Mašínů poprvé upozornil Ota Rambousek v knize Jenom ne strach (Nezávislé tiskové středisko, Praha 1990), jež byla reakcí na komunistický pamflet Zdeňka Šarocha (pod pseudonymem František Vršecký), oslavující příslušníky komunistické policie (Mrtví nemluví, Naše vojsko 1985). Rambouskův text odmítl koncem osmdesátých let vydat Josef Škvorecký ve svém exilovém nakladatelství 68 Publishers, takže mohl vyjít až po převratu v Praze. Rambouskova korespondence se Škvoreckým je také součástí příloh v knize, jakož i Havlův dopis Škvoreckému, z kterého vyjímám: „Snad jen to bych mohl říct, že mi přecházel mráz po zádech, když se na stránkách Západu můj dávný spolužák z Poděbrad kasal tím, kolik lidí zabil.“ (Naráží na rozhovor se Ctiradem Mašínem). Komentáře netřeba.

Zvláštní shodou okolností zemřel „agent-chodec“, za odbojovou činnost vyznamenaný Ota Rambousek právě ve dnech vydání knihy. Čest jeho památce.

O odbojové skupině bratří Mašínů se zmiňuje řada knih, v nedávné době především Barbara Masin: Odkaz. Pravdivý příběh bratří Mašínů; Jan Němeček: Mašínové. Zpráva o dvou generacích, či pamětní kniha z roku 1947, Jaroslav Procházka: Sestupme ke kořenům…! (Životní příběh hrdiny 2. odboje, gen. Josefa Mašína.)

Recenzovaný svazek je výjimečný tím, že to je autentický záznam událostí z pera samotných protagonistů.

Typograficky vzorně vybavená publikace je kritickým vydáním původního strojopisného záznamu, na levé straně obsahuje faksimile originálu Mašínových zápisků, na pravé je přepis s bohatými poznámkami a vysvětlivkami. Knihu doprovází i fotografická příloha s mnoha dosud nepublikovanými vzácnými dokumenty a zajímavá předmluva historika Tomáše Bursíka i Hulíkův doslov, který čtenáři připomíná nutný historický kontext.

Odbojová činnost bratří Mašínů a jejich druhů odedávna rozděluje český národ na bezvýhradné příznivce a bezvýhradné odpůrce. Přitom odbojových skupin, jako byla jejich, existovalo více, ale jak v doslovu trefně podotýká historik Milan Hulík, Mašínové a Paumer měli tu „smůlu“, že přežili. Kdyby zahynuli, byli by dnes rehabilitováni a snad i oslavováni. Takto je řada kolaborantů a bývalých příslušníků zločinecké organizace KSČ beztrestně označuje za vrahy, a nebyli dosud ani beze zbytku rehabilitováni. Připomeňme v té souvislosti hanebný, a přesto dodnes promítaný TV seriál 30 případů Majora zemana, kde autoři vylíčili Mašíny a Paumera jako psychopatické a zbabělé zločince; „čestných“ rolí představitelů se ujali herci Vízner, Tříska a Vinklář.

Hulíkova předmluva by měla být povinnou četbou už na školách prvního stupně. Cesta na severozápad určitě již na druhém stupni.

Skupina vedla odboj v 50. letech, v době studené války, jež se každou chvíli mohla změnit v „horkou“. KSČ vedla v ČSR válku proti vlastním občanům, kde bylo na stovky popravených a tisíce umučených. V této atmosféře se skupina zachovala navýsost statečně a uspěla se ctí. Že to nechápou potomci budovatelů „gulášového komunismu“ z šedesátých až osmdesátých let je svým způsobem pochopitelné, i když ne omluvitelné. To je ostatně i důvod, proč komunisty zvolený prezident každoročně odmítá vyhovět návrhu poslanců skupinu bratří Mašínů vyznamenat.

Proto je dobře, že knihy jako je tato, vycházejí.
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus