RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Cesta na severozápad je učebnicí nenávisti???

V červnu pravicová většina v Senátu schválila návrh na vyznamenání bratří Mašínů Řádem T. G. Masaryka. Ve stejné době nakladatelství Akademia v edici Paměť vydalo jakýsi deník obou bratří, připodepsán i Milan Paumer, jenž údajně sepsal po skončení své služby u americké armády, o jejich »vítězné« cestě po NDR. Abychom nebyli na pochybách, kam vydání tohoto »deníku« směřuje, musíme si přečíst i vysvětlující stať jakéhosi Milana Hulíka, proč vlastně Mašínové ještě nebyli vyznamenáni a proč u nás ještě není skutečná demokracie. Jde prý zatím o kontinuitu komunistického (postkomunistického) práva, jež na rozdíl od toho demokratického, alespoň podle autora tohoto tvrzení, »se vždy dalo manipulovat«. Jak ale hodnotit podle tzv.
Hulíkova práva zavraždění policistů, kteří chtěli pomoci lidem, jež potkalo neštěstí, z toho jednoho proříznutím hrdla? Jak hodnotit podle tohoto »demokratického práva« okradení pokladníka vezoucího výplaty a nakonec i jeho zabití? A následně rozdělení lupu pro osobní spotřebu? Jak hodnotit těžké zranění hasiče, který jel hasit hořící stoh? Lze skutečně – podle kteréhokoli práva – Mašíny pokládat za hrdiny, jestliže ve chvíli, kdy stíhající němečtí policisté o nich nic nevěděli a zřejmě předpokládali, že jsou úplně na jiném konci lesa a tedy se v klidu nekryti bavili, jeden z Mašínů namíří svou pistoli… cituji: »Vybral jsem si proto chlapíka stojícího asi 120 metrů za strouhou nalevo přede mnou. Stáli tam s ním ještě dva jiní, kteří se živě spolu bavili… Třetí, který stál obrácen k nim zády, pozoroval les a opíral se o svoji pušku. Pažbu měl opřenou o zem a dlaně měl křížem přes ústí. Byl oblečen v dlouhý černý kabát. Mířil jsem pečlivě a spustil. Výstřel se ztratil v bubnové palbě hřmící z lesa za námi. Chlap se svalil, neřekl ani »popel«. Druzí dva se bavili, ani nic nezpozorovali. Nenapadá vás se zeptat: Proč byl onen policista zastřelen? Bylo to v sebeobraně? Nikoli. Žádná sebeobrana. Pak přišla další situace. Před nimi, už v jiném místě, kam se utíkající, tedy Mašínové s Paumerem, přesunuli, došlo k další podobné akci… Cituji: »…z pravé strany podél lesa (se) vplížil přikrčen mladý VoPo. Držel P38 v ruce připravenou k palbě. Byl deset metrů vzdálen od okraje lesa a pohyboval se směrem ke mně. Díval se upřeně do trávy a do houští. Přešel moji pozici, zastavil se a křičel na důstojníka, že nikdo v lese není. Otočil se a kradl zpět. Když byl asi třicet metrů dále, namířil jsem mu mezi lopatky a vystřelil. Klesl bez dechu a zůstal ležet bez hnutí, obličejem do země.« To také má být hrdinství? Vrah ze zálohy. Bez nutnosti zabíjet? Pokud by se to stalo v USA, bez ohledu na proklamované demokratické cíle vraha, dostal by elektrické křeslo. Nikoli nejvyšší řád. Je pravdou, že byla jiná doba, doba studené války, a proto Mašínové se stali hrdiny. Na dlouho však ne. Ani USA neměly zájem na podobných teroristických činech. A o nic jiného skupině Mašínů nešlo.
Kniha Cesta na severozápad je učebnicí nenávisti. Nikoli demokracie.
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

29. 8. 2017
prezentace knihy Muslimské bratrstvo v současnosti
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus