RSS Kanaly Facebook Academia Twitter Academia Google Plus Academia

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015

Tisková zpráva, 12. 4. 2016

Dne 11. dubna 2016 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 8. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 4. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia.

 

Ceny Nakladatelství Academia

Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 56 publikací, v rámci jednotlivých kategorií ocenila osmičlenná odborná porota v čele s Prof. RNDr. Ivo Krausem, DrSc., FEng., dr. h. c., tyto tituly:

V kategorii původní vědecká nebo populárně naučná práce zvítězila publikace V obecném zájmu (autoři: Michael Wögerbauer, Petr Píša, Petr Šámal, Pavel Janáček a kol.).

V kategorii překlad vědecké nebo populárně naučné práce zvítězil Josef Lhotský s překladem knihy Jana Sappa Genesis.

V kategorii slovník nebo encyklopedická publikace ocenila porota knihu Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech.

Cenu za výtvarné zpracování publikace si odnesl Viktor Sýkora za titul Neviditelný lidský svět.

Cena poroty byla udělena Julii Jančárkové za publikaci Ruská malba, kresba a grafika. Publikaci vydaly Arbor vitae v Řevnicích, Galerie výtvarného umění v Náchodě a Slovanský ústav AV ČR.

Nejprodávanější knihou roku 2015 z produkce Nakladatelství Academia je publikace Jiřího Padevěta Krvavé finále.

Knihou roku, tedy absolutním vítězem, který získal od porotců v rámci všech kategorií nejvíce hlasů, byla vyhlášena publikace Martina Kuny a kolektivu autorů Archeologický atlas Čech.

Autor převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše křišťálovou plastiku, která je dílem výtvarníka Jan Exnara.

 

Studentská soutěž

Ve 4. ročníku Studentské soutěže měla odborná porota možnost vybrat vítěze tradičně ve třech kategoriích.

Vítězkou kategorie Humanitní a společenské vědy se stala Daniela Poláková s prací Marie Kudeříková: Životnost mýtu a lidské zkušenosti.

V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy zvítězila Karolína Sezemská s prací Názvosloví organických sloučenin.

V kategorii Vědy o neživé přírodě porota vítěznou práci nevybrala.

Celkem bylo do soutěže přihlášeno 53 diplomových prací, které hodnotila osmnáctičlenná odborná porota. Vítězné práce budou vydány knižně do jednoho roku pod hlavičkou Nakladatelství Academia.

 

Vítězům 3. (loňského) ročníku Studentské soutěže byly předány vytištěné knihy.

Knihu Fragmentace krajiny ČR dopravními stavbami – vývoj, současný stav a priority územní ochrany převzal Vladimír Zýka, jehož práce zvítězila v loňském roce v kategorii Vědy o neživé přírodě.

Ivetě Škrabalové, vítězce kategorie Humanitní a společenské vědy, byla vydána kniha Jaroslav Šalda. Portrét titána tisku.

V kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy nebyla v loňském roce cena udělena.

 

Záměrem 8. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015 je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou a populárně naučnou literaturu, která je vydávána ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., divizi Nakladatelství Academia a na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR, ale zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v Knihkupectvích Academia. Do kategorií Cen Nakladatelství Academia je rovněž zařazena Cena za nejprodávanější titul roku 2015 v Knihkupectvích Academia. Vítěze této kategorie nevybírá odborná porota, směrodatný je skutečný počet prodaných výtisků. Podmínky soutěže včetně podávání návrhů do soutěže a informací o porotě jsou uvedeny v přiložených Stanovách.

 

 

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015 - stanovy

Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015 - přihláška
Soutěže

Aktuality a kalendář akcí

16. 8. 2017
Brno KDYŽ SE ŘEKNE BIOKOROZE… přednáška prof. Ing. Blahoslava Maršálka, Csc. a Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D.
Cena Josefa Hlávky pro Benediktiny

Cenu Josefa Hlávky za nejlepší dílo v oblasti společenských věd převzali 26. června Martin Mádl, Radka Heisslerová, Michaela Loudová Šeferisová a Štěpán Vácha za publikaci Benediktini. Gratulujeme!

 

Archiv aktualit   Kalendář akcí

Nejprodávanější knihy

  1. Tekuté časy
  2. Věda života
  3. Budoucnost státu?
  4. Anthropoid
  5. Dotek Anthropoidu
  6. Tři králové
  7. Ty jo, to seš dobrá!
  8. Ztracené vesnice, opuštění lidé...
  9. Stýskání zažehnáno
  10. Milí pokusní králíci

Pohodlný nákup v e-shopu www.academiaknihy.cz

Odebírat novinky


  

Knihkupectví

Knihkupectví Academia Brno

Knihkupectví Academia Praha

Knihkupectví Academia Brno

Kulturně-literární centrum Academia Ostrava 1

Internetové knihkupectví

Internetové knihkupectví s elektronickými knihami

Partneři a slevy

Stránky věnované našim autorům
Ivan Klíma, Ivan Kraus