Souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Academia

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.

MENU

ZAVŘÍT

Zobrazit kategorie e-shopuZavřít kategorie e-shopu

2. 6. 2017 – Studentská soutěž 2017 vyhlášena

Nový ročník Studentské soutěže Nakladatelství Academia byl vyhlášen.

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.

Rukopisy je možné přihlásit v těchto kategoriích:
Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
Rukopis musí získat známku výborně.
Rukopis musí být v českém jazyce.
Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2016 do 15. 10. 2017.

Aby byla práce přihlášena, je nutno na e-mail Marie Povýšilové: povysilova@academia.cz v období mezi 22. květnem 2017 až 31. říjnem 2017 (včetně) zaslat:

a)  doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či šéfa ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;

b)  rukopis v elektronické podobě;

c) posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);

d)  písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta.

Porota složená z předních představitelů české vědy bude hodnotit nejenom faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Ze zaslaných rukopisů splňujících podmínky vybere vítěze do konce února 2018. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne v březnu až dubnu 2018, poté se na webu Nakladatelství Academia uveřejní výsledky.

Cena pro vítěze soutěže:
Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech Knihkupectvích Academia, na e-shopu www.academiaknihy.cz a v běžné distribuční síti. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Pokud porota žádný rukopis k vydání nedoporučí, nemá vyhlašovatel soutěže povinnost žádný z přihlášených rukopisů vydat.

Výsledky soutěže najdete po slavnostním vyhlášení (datum bude upřesněno) na webu www.academia.cz. Vzhledem k množství obdržených diplomových prací výsledky jednotlivým přihlášeným nerozesíláme.